ציון הקטן

 ציון הקטן מספק ארוחות חמות עבור משפחות נזקקות.