ארון חדש
מקלחת חדשה
ועוד מקלחת
אחרי השיפוץ
אחרי השיפוץ
אחרי השיפוץ
מערכת החשמל
אחרי השיפוץ
מפסיקי החשמל
הנגר בפעולה
אחרי השיפוץ
הריצוף