כתבה בידיעות אחרונות
כתבה על השיפוץ לדירה שעשתה עמותת שערי מלכא שהתפרסמה בעיתון ירושלים בידיעות אחרונות.

שלח אלינו דואר