בשעה טובה ומוצלחת סיום העבודה  המון תודה לכל העוסקים ולכל התורמים
המטבח החדש
המטבח החדש
השרותים
המקלחת
המקלחת
המטבח החדש
הכיור
המטבח החדש
השירותים
המקלחת
המקלחת
הכיור
השירותים
המקלחת
כללי
כללי
כללי
ארונות