שימחנו את הילדים בעת מלחמתם יחד עם הוריהם על חוסר קורת גג בכיכר הלחם בקריית הממשלה בירושלים .

.

כיכר הלחם
כיכר הלחם
כיכר הלחם
כיכר הלחם
כיכר הלחם
כיכר הלחם
כיכר הלחם
כיכר הלחם
כיכר הלחם
כיכר הלחם
כיכר הלחם
כיכר הלחם