ותודה רבה מיוחדת לכל התורמים ולכל המתנדבים שהכינו את החבילות וחילקו אותם.

צריך לראות את המתנדבים ואופן הכנת החבילות לילדים בבתי החולים איזה אושר קרן על פניהם. יישר כח 

 

 .

מעט מהרכב החבילה
מכיני חבילות
מכיני החבילות
מכיני החבילות
מכיני החבילות
מכיני החבילות
מכיני החבילות
מכיני החבילות
הכנת החבילה
הכנת החבילה
הקורנפלקס והכדור והחבילה